EQ-Mek AB

Cylindrar för Tuffa miljöer

Cylindrar för tuffa miljöer är utvecklade för att bättre klara smuts och korrosion från frätande ämnen. Här har vi anpassat tätningspaketen så att de fungerar med de special skrapningar som behövs för att klara uppgiften. Kolvstänger och rör har även fått en mer motståndskraftig behandling

Dokument