EQ-Mek AB

Om oss

Experter inom legotillverkning och hydraulcylindrar


EQ-Mek grundades 1996 och har sedan dess byggt upp vår verksamhet med hjälp av kompetent personal och högkvalitativ maskinpark. Vi arbetar idag med flera ledande företag i olika branscher och har genom åren tillverkat industridetaljer för branscher som kräver hög precision och prestanda. Våra kunder återfinns inom bland annat medicinteknik, flygindustri, maskinbygge, automation, livsmedelstillverkning och detaljer till specialfordon. Vi tillverkar även axlar och lager till tunga applikationer.

Vi har en hydraulcylindertillverkning mot OEM-kunder för många olika applikationer. Cylindrarna är specialanpassade utifrån kunders krav, oavsett användningsområde och var produkten ska fungera. Här på EQ-Mek AB har vi kunskapen och expertisen för att kunna ge dig rätt produkt utifrån dina önskemål och krav. Vanligtvis är vi redan delaktiga under idéstadiet till större produktioner fram till färdig produkt, där vi även ger råd inom produktutveckling.