EQ-Mek AB

Cylindrar med Lägesgivare

Ett ypperligt sätt att få en exakt positionering i miljöer som ofta är svåra är att förse ditt system eller en cylinder med givare. Givaren blir okänslig för yttre miljöpåverkan, slag, stötar och smuts med mera. Med en absolut analog utsignal är den enkel att koppla in till olika typer av mät- eller styrsystem och behöver inte nollställas vid tillslag eller start av maskin.

Våra cylindrar levereras med standard m12 givarkontakt.

Dokument